Programy fakulty: FZS

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Biomedicínské inženýrství N3963 Navazující Prezenční 120 2
Ošetřovatelství B5341 Bakalářský Prezenční 180 3
Biomedicínská technika B3944 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace ve zdravotnictví B5345 Bakalářský Prezenční 180 3