Programy fakulty: FT

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Textile Engineering P3106 Doktorský Kombinovaná 0 4
Textil Engineering M3106 Magisterský Prezenční 300 5
Textil B3107 Bakalářský Prezenční 180 3
Textilní inženýrství P3106 Doktorský Prezenční 0 4
Textil B3107 Bakalářský Prezenční 180 3
Textilní inženýrství N3106 Navazující Prezenční 120 2
Průmyslové inženýrství N3957 Navazující Kombinovaná 120 2
Textilní inženýrství M3106 Magisterský Prezenční 300 5
Průmyslové inženýrství N3957 Navazující Prezenční 120 2
Textilní inženýrství P3106 Doktorský Kombinovaná 0 4
Textile Engineering N3106 Navazující Prezenční 120 2
Textil B3107 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Textilní inženýrství N3106 Navazující Kombinovaná 120 2
Industrial Engineering N3957 Navazující Prezenční 120 2
Textile Engineering P3106 Doktorský Prezenční 0 4