Programy fakulty: FS

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Strojní inženýrství N2301 Navazující Prezenční 120 2
Strojní inženýrství P2301 Doktorský Prezenční 0 4
Stroje a zařízení P2302 Doktorský Kombinovaná 0 4
Mechanical Engineering B2301 Bakalářský Prezenční 180 3
Strojní inženýrství N2301 Navazující Kombinovaná 120 2
Strojní inženýrství B2301 Bakalářský Prezenční 180 3
Mechanical Engineering P2301 Doktorský Kombinovaná 0 4
Strojní inženýrství B2301 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Machines and Equipment P2302 Doktorský Kombinovaná 0 4
Strojní inženýrství P2301 Doktorský Kombinovaná 0 4
Mechanical Engineering N2301 Navazující Prezenční 120 2
Strojírenská technologie P2303 Doktorský Kombinovaná 0 4
Engineering Technology P2303 Doktorský Kombinovaná 0 4
Machines and Equipment P2302 Doktorský Prezenční 0 4
Strojírenská technologie P2303 Doktorský Prezenční 0 4
Stroje a zařízení P2302 Doktorský Prezenční 0 4