Programy fakulty: FP

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Prezenční 180 3
Geografie B1301 Bakalářský Prezenční 180 3
Vychovatelství B7505 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Speciální pedagogika B7506 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Kombinovaná 300 5
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Prezenční 120 2
Filologie B7310 Bakalářský Prezenční 180 3
Vychovatelství N7505 Navazující Prezenční 120 2
Matematika B1101 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Chemie B1407 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Kombinovaná 120 2
Fyzika B1701 Bakalářský Prezenční 180 3
Informatika B1801 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Učitelství pro základní školy M7503 Magisterský Prezenční 300 5
Filozofie B6101 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Prezenční 180 3
Fyzika B1701 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Matematika N1101 Navazující Kombinovaná 120 2
Informatika B1801 Bakalářský Prezenční 180 3
Aplikovaná matematika N1103 Navazující Prezenční 120 2
Tělesná výchova a sport B7401 Bakalářský Prezenční 180 3
Matematika B1101 Bakalářský Prezenční 180 3
Fyzika N1701 Navazující Prezenční 120 2
Vychovatelství B7505 Bakalářský Prezenční 180 3
Specializace v pedagogice B7507 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Chemie N1407 Navazující Kombinovaná 120 2
Učitelství pro střední školy N7504 Navazující Kombinovaná 120 2
Chemie N1407 Navazující Prezenční 120 2
Historické vědy N7105 Navazující Prezenční 120 2
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Kombinovaná 120 2
Tělesná výchova a sport N7401 Navazující Prezenční 120 2
Učitelství pro základní školy N7503 Navazující Prezenční 120 2
Chemie B1407 Bakalářský Prezenční 180 3
Sociální práce B7508 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Fyzika N1701 Navazující Kombinovaná 120 2
Matematika N1101 Navazující Prezenční 120 2
Historická studia B7106 Bakalářský Prezenční 180 3