Programy fakulty: FM

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Elektrotechnika a informatika B2612 Bakalářský Kombinovaná 180 3
Aplikované vědy v inženýrství N3901 Navazující Prezenční 120 2
Aplikované vědy v inženýrství P3901 Doktorský Kombinovaná 0 4
Aplikované vědy v inženýrství P3901 Doktorský Prezenční 0 4
Elektrotechnika a informatika N2612 Navazující Prezenční 120 2
Elektrotechnika a informatika B2612 Bakalářský Prezenční 180 3
Nanotechnologie N3942 Navazující Prezenční 120 2
Aplikované vědy v inženýrství B3901 Bakalářský Prezenční 180 3
Informační technologie B2646 Bakalářský Prezenční 180 3