Programy fakulty: FA

» Seznam fakult
Název studijního programu Kód Stupeň získané kvalifikace Forma studia Počet ECTS kreditů Standardní doba studia
Design N8208 Navazující Prezenční 120 2
Architecture and Urban Design N3501 Navazující Prezenční 120 2
Design B8208 Bakalářský Prezenční 240 4
Architektura a urbanismus B3501 Bakalářský Prezenční 240 4
Výtvarná umění P8206 Doktorský Kombinovaná 0 4
Výtvarná umění B8206 Bakalářský Prezenční 240 4
Výtvarná umění P8206 Doktorský Prezenční 0 4
Výtvarná umění N8206 Navazující Prezenční 120 2